Kinderopvang en school ‘San Gabriel’

De eerste 100% zelfstandige en officiële school in Cusco. 2 klassen voor de kinderopvang en 1 voor de basisschool. De kinderen hebben bij het doorlopen van de school een erkent diploma en kunnen doorstromen naar ander officieel onderwijs. Dit is wezenlijk anders dan andere goede doelen scholen welke naschoolse programma’s zijn en dus niet officieel onderwijs.
Ambitie 2014 - 2015: Bouw van 3 klassen voor basisschool. Totaal 80 kinderen.