Duurzaamheid

In een kas bij de school ‘San Gabriel’ worden inheemse bomen en planten verbouwd om daarna te worden uitgezet. Een organisch afvalplaats voor afval van school en reeds in opstart zijn deelprojecten als zonne-ergie, recycling en regenopvang.
Ambitie 2011: Volledig duurzaam project door opwekken zonne-energie (aanschaf 2 zonnepanelen voor warm water douches, gebruik computer en verlichting school), planten van 1000 bomen in en recycling afval van 50 families in de omgeving. Afval wordt gescheiden en deels verkocht. 3 moeders hebben hierdoor werk. Regenopvang om in de droogte periode de planten en bomen te kunnen voorzien van water.