PROJECTEN HHN

Helping Hands Nederland is adviseur voor alle (deel-)projecten in Cusco en richt zich voor nu financieel op ondersteuning van de kinderopvang en basisschool. Het schoolgebouw en de grond zijn gekocht met middelen van HHN. Dit project is voor haar uitvoering (salaris leraren en onkosten schoolgebouw) verzekert van bestaan.
 
Ambitie 2014-2015: Doorgaan op ingeslagen weg, realiseren van de bouw een basisschool. Medio 2015 zal het project HHC zelfstandig inkomsten moeten genereren.

Het informeren van ouders en kinderen over gezonde leefwijze en beschikbaar stellen van goede voeding in het eigen restaurant Comedor Roen Stroet is ......

12 kinderen zijn financieel geadopteerd en dit betekent dat voor een bedrag van $35 zij onder andere voeding, kleding en .......